Rockwоol la nivel mondial

rock1

Rockwоol la nivel mondial

Categorie:  .
Partajare:

Descriere Produs

Rockwоol la nivel mondial

Rockwool este liderul mondial in domeniul fabricarii de izolatii neinflamabile in baza vatei din roca minerala. In grupul de companii Rockwool intra subdiviziuni care se ocupa cu fabricarea de izolanti termici (Rockwool), plafoane acustice (Rockfon), sol artificial pentru creşterea de legume şi flori (Garden), fibre tehnice speciale (Lapinus), panouri decorative pentru faţade (Rockpanel), panouri anti-vibraţii pentru căile ferate şi izolarea de zgomot rutier (Rockdelta).
Filiala BuildDesk prestează servicii de consultare în domeniul sporirii eficienţei energetice a edificiilor.
Producţia Rockwool este soluția perfectă in izolație pentru toate tipurile de construcţii, edificiil şi clădiri, precum şi pentru construcţiile navale, utilaje industraile, conductele de apă și aerisire. Compania a fost fondată în 1909. Fabricarea izolației termice sub formă de vată minerală în baza rocii de bazalt cu brandul de Rockwool a început în 1937 în Danemarca. În prezent Rockwoll deţine 22 uzine în 14 ţări ale lumii: în Europa, America de Nord şi Asia.

rock1


Proprietăţile vatei minerale:

1. Păstrează durabilitatea specifică în decursul multor ani.

Vata minerală Rockwool este fabricată din roci de bazalt şi capătă o durabilitate exclusivă, ceea ce face ca proprietăţile ei de izolare să nu se piardă cu anii. În condițiile de utilizare corectă ea îşi păstrează toate caracteristicile dimensionale, nu se deformează în procesul de exploatare, chiar şi în condiţiile fluctuațiilor frecvente de temperatură şi umiditate. În plus, vata minerală Rockwool este rezistentă la coroziunea biologică şi acţiunile subestanţelor chimice.

2. Formează o izolare termică sigură.

Vata minerală Rockwool în perioada de iarnă păstrează căldura în edificiu, iar pe parcursul verii menține stabilitatea de temperatură (coeficientului mic de conductivitate termică şi grosimea corespunzătoare a articolului garantează o rezistenţă termică R ridicată). Elasticitatea și exactitatea dimensiunilor producției Rockwool asigură o ajustare perfectă, prevenind formarea punţilor termice, adică a crăpăturilor prin care poate pierde căldura. Folosind izolația cu vată minerală Rockwool se pot evita cheltuielile suplementare de instalație a condiţionerelor scumpe.

3. Este anti-inflamabilă şi protejează de foc.

Vata minerală este anti-inflamabilă – produsele Rockwool intră în ctegoria cea mai înaltă de rezistență la foc A1 – nu ard, nu emit fum şi scrum. Avind acestă proprietate vata minerală este rezistentă la acţiunea directă a focului şi temperaturi incendiare. Produsele Rockwool sporesc rezistenţa la foc a construcţiilor izolate, oferind minute suplimentare preţioase în procesul operaţiillor de salvare în caz de incendiu.

4. Are propriete fonoabsorbantă.

Vata minerală are rolul unei izolaţii acustice excelente, ea absoarbe zgomotul, reducînd eficient zogomotul de fond în încăpere. Produsele Rockwoll sporesc capacitatea de izolare acustică a paravanelor în ceea ce priveşte sunetele divergente în aer, precum şi cele apărute în rezultatul unei lovituri.

5. Permite trecerea vaporilor de apă.

Datorită structurii de fibre, vata minerală Rockwool permite trecerea vaporilor de apă. În rezultat, la folosirea acesteia la paravanele exterioare, putem evita umezeala şi obţinem un climat sănătos şi plăcut în încăperi.

6. Rezistentă la umezeală.

Vata minerală Rockwool cu greu absoarbe umezeala, fiind hidrofobă (apa se scurge pe suprafaţă – și nu pătrunde în interior) şi în plus respinge umezeala din aer (are capacitate minimă de absorbție).


Caracteristicile fizice şi chimice a vatei minerale

Vata minerală constă în principal din fibre minerale artificiale, care reprezintă silicaţi amorfi în cantitate de la 95,5% pînă la 99,5% şi liant organic (emulsie de apă de răşină fenol-formaldehidă) de la 0,5% pînă la 4,5%.

Compoziţia chimică (% masă) Fibrele vatei minerale
Dioxid de siliciu (sub formă SiO2) De la 34 pînă la 45
Alumină (sub formă Al2O3) De la 15 pînă la 24
Oxid de fier (sub formă Fe2O3) De la 2 pînă la 11
Oxid de calciu şi magneziu (sub formă ca CaO+MgO) De la 20 pînă la 35
Oxid de sodiu şi potasiu (sub formă ca Na2O+K2O) De la 1 pînă la 7
Diametrul mediu al fibrei De la 3 pînă la 6 µm


Procesul de fabricare

Vata minerală – este un produs natural. Materia primă în procesul de fabricare a vatei minerale este, în primul rînd, bazaltul şi gabbro-ul. Procesul de fabricare a vatei minerale ROCKWOOL începe cu măsurarea materiei prime în proporţiile corespunzătoare şi plasarea acesteia într-un cuptor de fier special, în care cocsul folosit în calitate de combustibil, dă o temperatură înaltă la ardere, 1 400 – 1 500°C. La asemenea temperatură rocile minerale (bazalt şi gabbro) se transformă în lavă lichidă. Masa lichidă formată în rezultatul topirii iese din cuptor şi se depune gravitaţional pe discuri, care se rotesc cu o viteză de cîteva mi de rotaţii pe minut. Discurile fac sa se rupă produsul brut, transformîndu-l în fibre, care se răcesc cu aer şi se acumulează în camera de sedimentare sub forma unui covor din vată.

În procesul formării fibrelor se adaugă liant şi agenţi hidrofobi. Din camera de sedimentare, covorul de vată se direcţionează spre linia tehnologică, unde are loc turnarea prin compresie şi rupere a fibrelor în multe direcţii. Apoi vata minerală trece prin camera de polimerizare, unde este încălzită pînă la temperatura de aproximativ 200°C – astfel ca la etapa finală să aibă loc polimerizarea totală a răşinelor adăugate şi stabilizarea materialului înainte de prelucrarea finală a acestuia. Covorul de vată se răceşte. La capătul liniei de producere are loc tăierea vatei în conformitate cu dimensiunile stabilite în plan, apoi este ambalată în peliculă. În etapa finală saltelele sau rulourile ambalate sunt transportate la depozit.