Atenție! Acoperire anticondensat DRIPSTOP deja în vînzare!

Acoperirea DRIPSTOP – este o soluţie economic avantajoasă şi tehnologic simplă care permite controlul formării condensatului pe foile acoperişuşui şi lichidarea problemii picurării de pe tavan în clădirile şi construcţiile metalice reci. Aplicarea acoperirii anticondensat DRIPSTOP este posibilă pe orice fel de profil de ţiglă metalică şi tablă cutată. 

Soluţionarea problemelor legate de apariţia condensatului este o sarcină importantă  în timpul montării acoperişilui unde nu meste prevăzută utilizarea materialelor hidroizolatoare.
Picăturile de condensat care cad de pe partea interioară a acoperişurilor depozitelor, construcţiilor industriale şi agricole, obiectelor sportive, garajelor, angarelor avia ş.a.m.d., influienţează negativ asupra condiţiei utilajului şi altor obiecte care se află în încăpere, reduc considerabil termenele între lucrăeile de reparaţie planificate şi reduc comfortul aflării sub acoperiş.  

bez-imeni

Descrierea acoperirii DRIPSTOP

DRIPSTOP – este o acoperire adezivă aplicată pe partea interioară a profilului metalic în procesul de producere. După structura sa DRIPSTOP se aseamănă mult cu pîsla sintetică. Stratul subţire şi lipicios aplicat pepartea interioară a materialului asigură fixarea lui sigură pe suprafaţa produsului profilat  (ţiglă metalică, tablă cutată) sub presiunea rolelor de profilare. Acoperirea anticondensat se aplică pe produsul profilat automat în condiţii de fabrică ceea ce asigură adezivitatea înaltă şi prin urmare garantează o conexiune calitativă şi durabilă.
Montajul ulterior al acoperişului din ţiglă metalică sau tablă cutată cu DRIPSTOP nu diferă cu nimic de montajul obiştuit şi nu necesită utilizarea de ustensile adăugătoare. E necesar de  menţionat că stratul adeziv cu aşjutorul căruia se produce fixarea stradului de DRIPSTOP mai îndeplineşte o funcţie utilă: pelicula polimerică adezivă asigură o protecţie adăugătoare a metalului de acţiunea distrugătoare a compuşilor chimici (amoniac, acid sulfhidric ş.a.) care este deseori prezent în atmosfera construcţiilor industriale şi agricole.    

scheme

Principiul de acţiune a DIRSTOP

Principiul de acţiune a  DIRSTOP este bazat pe utilizarea calităţilor specifice ale materialului neţesut. Între între fibrele poliefirice care formează acoperirea anticondensat se află un număr mare de cavităţi mici de aer. Datorită lor produsul are capacitatea de a acumula şi a reţine în interior o cantitate considerabilă de umezeală (pînă la 1l/m2), ne permiţîndui să se acumuleze în picături ţi să se desprindă de suprafaţa interioară a acoperişului metalic. Odată cu ridicarea temperaturii apa reţinută de stratul de DRIPSTOP începe să se evaporeze intensiv şi stratul se usucă treptat. Pentru accelerarea acestui proces încăperea este dotată cu sistem de ventilare firească sau forţată.  

Organizarea ventilării fireşti sau forţate a habitaclului interior – condiţie obligatorie la utilizarea DRIPSTOP în calitate de  material izolant!

scheme2

Avantajele utilizării DRIPSTOP:

 1. Este o soluţie economic avantajoasă a problemei apariţiei condensatului în interiorul clădirilor;
 2. Prin utilizarea DRIPSTOP dispare necesitatea utilizării contra-asterealei din lemn şi peliculei hidroizolante, astfel, costul acoperişului se reduce considerabil; 
 3. Utilizarea materialului de acoperire cu DRIPSTOP accelerează montarea acoperişului şi simplifică structura lui;
 4. Reţine pînă la 1l/m2. de lichid;
 5. Nu este un material inflamabil (categorie de pericol de incendiu G1) şi poate fi utilizat la construcţia acoperişurilor de orice destinaţie;
 6. Serveşte drept izolaţie fonică suplimentară a acoperişului;
 7. Împiefică formarea mucegaiului şi a lichenilor;
 8. Protejează suplimentar metalul de coroziune şi măreşte considerabil termenul de expluatare a acoperişurilor metalice;
 9. Se spală uşor cu jet de apă sub presiune. 

Domeniu de aplicare

 • Depozite
 • Construcţii agroindustriale
 • Întreprinderi industriale 
 • Obiecte sportive 
 • Angare
 • Clădiri de locuit şi obşteşti
 • Garajuri ş.a.

Partajare: