Modificarea rechizitelor bancare

Stimaţi parteneri

Din data de 01.01.2016, în conformitate cu Hotărârea BNM nr.56 din 05.03.2015 în sistemul naţional de plăți a fost  introdus codul IBAN (International Bank Account Number) la efectuarea transferurilor în monedă națională,  întreprinderea “Esplan-Lux” S.R.L ține să vă comunice contul nou:

cont de decontare IBAN:MD52AG000000225184601620 pentru efectuarea tranzacţiilor.

 

Partajare: