Modificarea rechizitelor bancare

Stimaţi parteneri

Din data de 01.01.2016, în conformitate cu Hotărârea BNM nr.56 din 05.03.2015 în sistemul naţional de plăți a fost  introdus codul IBAN (International Bank Account Number) la efectuarea transferurilor în monedă națională,  întreprinderea “Esplan-Lux” S.R.L ține să vă comunice contul nou:

cont de decontare IBAN:MD52AG000000225184601620 pentru efectuarea tranzacţiilor.

 

Уважаемые партнеры

С 01.01.2016 в соответствии с решением BNM №56 от 05.03.2015 в национальной платежной системе в качестве обязательного атрибута был введен код IBAN

„Esplan-Lux”S.R.L доводит до вашего сведения

Расчетный счет IBAN:MD52AG000000225184601620 для осуществления расчетов.